Podružnica

 

Podružnica Kbc Split

Podružnica Split je osnovana 1991 godine, do razlaza i osnivanja današnje podružnice HSSMSMT KB Split, dolazi 20.04. 2003 godine, na godišnjoj Skupštini.

 Za predsjednicu podružnice tada je izabrana gospođa Silvana Ganza, koja i trenutno obavlja spomenutu dužnost.

HSSMSMT podružnica KBC Split danas broji 1038 članova, a sami broj članova se nerijetko mijenja.

 

 

   

DUŽNOSNICI PODRUŽNICE KBC SPLIT

Predsjednica:

SILVANA GANZA

021 556 735

 

Dopredsjednica:

IRIS MARIN - PRIŽMIĆ

Pshijatrija

 

O95 900 2330

Tajnica:

IVANA GRGIĆ

Kirurgija

 

O98 937 5369

Blagajnica:

ANITA ČAGALJ

Urologija

557 325 (7325)

 
   
   

 
   
ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA PODRUŽNICE  
       

 

 

     
SILVANA  GANZA   SINDIKAT 0914811428 - 0989091772
IRIS MARIN-PRIŽMIĆ PSIHIJAT. 0959002330 O959002330
MARE SUNARA   INTERNO O919259177
NIKOLINA           MODRIĆ   INTERNO O98476116
NADA  BIOČIĆ   INTERNO O915578870
ZDRAVKA MIKULIĆ   INTERNO O955131813
GROZDANA         VEKIĆ   INTERNO O922856935
JAKA LONČAR   PEDIJATR. O98761667
BJANKA BRAIĆ   NEUROL. O977934950
SNJEŽANA          ŠIMUNDŽA PLUĆNO O98581017
MARICA BOSNIĆ   ZARAZNO O959062638
DINA  ŠVRAGULJA ONKOLO. O953925290
IVANA GRGIĆ   KIRURGIJ. O989375369
JELA GAČINA   KIRURGIJ. O98290175
VITOMIR JURIŠIĆ   KIRURGIJA O995147706
TANJA PLAZIBAT   OČNO O981654705
MELINDA BEROŠ   NEONATOLOGIJA O923083857
ANKICA  MARKETIĆ GINEKOLOGIJA O981386634
DIJANA RADMILO   ANESTEZ. O915285107
NIKOLINA  UDILJAK   CIT O989014994
HELENA PETRIC   ORL O915203850
ANA MINGA   ORTOPEDIJA O98261869
ANITA ČAGALJ   UROLOGI. O917612234
STANA ŠUČUR   DJ.KIRUR. O995772802
PETRANA MILOVAC   FIZIKALN. O915106215
KATICA KUKOČ   NEUROKI. O915486334
VJEKOSLAVA       KARAMAN NEUROKI. O915230956

 

 

NADZORNI ODBOR:    
TONA PAMUKOVIĆ Z.BOL.SRC O915533421
RADOJKA  MILAVIĆ   KIRURGIJ. O911657316
ANASIJA BAKOTA-IVANOVIĆ Z.BOL.SRC O915173866