Članstvo u sindikatu

 

 Članstvo u Sindikatu je dobrovoljno.

 Članom Sindikata može postati svaka medicinska sestra i medicinski tehničar koji ima najmanje temeljnu naobrazbu za medicinska sestra, sukladno Zakonu o sestrinstvu.

 Članom sindikata se postaje vlastoručnim potpisom pristupnice, što podrazumjeva prihvaćanje organizacije, ciljeva i zadataka Sindikata, uplatu članarine, te ostalih prava i obveza prema Statutu.

 

 PRAVA I OBVEZE ČLANA

 Prava člana :

 - interesno zastupanje u kolektivnom ugovoru

 - sudjelovati u radu i odlučivanju o svim bitnim pitanjima

 - birati i biti biran u tijela Sindikata

 - pravo na sindikalno obrazovanje i osposobljavanje za sindikalni rad

 - uživati pogodnosti koje pruža Sindikat ( zastupanje, zaštita, pravna pomoć i materijalno - socijalna potpora)

 

 Obveze člana :

 - poštivati Statut i druge akte Sindikata

 - redovito plaćati članarinu

 - sudjelovati u radu Sindikata na svim razinama

 - izvršavati odluke Sindikata

 

 Članstvo u Sindikatu se dokazuje članskom iskaznicom. Za izdavanje članske iskaznice je ovlašten sindikalkni povjerenik podružnice koja je primila novog člana.

 

 


UKOLIKO ŽELITE POSTATI ČLANOM HRVATSKOG
 
STRUKOVNOG SINDIKATA MEDICINSKIH SESTARA -
 
 MEDICINSKIH TEHNIČARA - PODRUŽNICE KBC SPLIT,
 
SLOBODNO SE OBRATITE ČLANU IZVRŠNOG ODBORA SA
 
VAŠEG ODJELA ( popis članova Izvršnog odbora možete vidjeti
 

na linku Podružnica). U SLUČAJU DA VAŠ ODJEL NEMA

 
ČLANA U IZVRŠNOM ODBORU PODRUŽNICE, SLOBODNO
 
KONTAKTIRAJTE PREDSJEDNICU PODRUŽNICE PUTEM:
 
 

Silvana Ganza

 

mob 098 909 1772

091 481 1428

 - tel   556 643 (6643)

557 496 (7496)