Očitovanje na dodatne upute u/s radnog vremena

 

Očitovanje na dodatne upute za vođenje evidencije radnog vremena

  

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA- MEDICINSKIH TEHNIČARA

 

PODRUŽNICA SPLIT

 

 

 

Predmet: Očitovanje na Dodatne upute za vođenje evidencije radnog vremena

 

                   -Veza Vaš broj: kl: 113-01/14-01/171, Ur.br: 2181-147-01/NKP-14-1 od 2.10.2014

 

 

Poštovani,

 

Dostavili ste nam Dodatne upute za vođenje evidencije radnog vremena i jasno ste ukazali u dopisu da su naknadnim nadzorom i kontrolom evidencije radnog vremena uočene nepravilnosti. Također ste u svojoj dodatnoj uputi naveli koje su to oznake u planu rada i evidencije radnog vremena, a ujedno je navedeno kako je potrebno izvršiti ispravak kumuliranih slobodnih dana za razdoblje od 1.12. 2013. do 31.8.2014.

 

Navodite da se u tom vremenu ukupni višak sati iz različitih oblika rada u cijelosti mjesečno isplaćivao, ali da se ujedno i evidentiralo da radnik ima pravo na slobodan dan.

 

Iz predmetnog dopisa proizlaze navodi iz kojih je razvidno što se događa kada radnik koristi godišnji odmor, plaćeni dopust ili slobodne dane, a u tom vremenu se pojavljuju dani blagdana. Specifičnost vezana uz rad na blagdan, nadalje i evidencija rada na blagdan je jedno od pitanja koje treba konstruktivno riješiti s obzirom da se ljude zadužuje za manji broj sati, a što nije u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

 

Naročito je bitna točka 8. predmetne Dodatne upute gdje navodite pogrešku koja se odnosi na to da se je pored plaćenog mjesečnog viška sati evidentiralo da radnik ima pravo na slobodan dan.

 

Slijedom navedenoga, kao prvo predlažem da se za svakog radnika utvrdi i dokaže da mu je u vremenskom razdoblju od 1.12.2013 do 31.8 2014. u cijelosti isplaćen višak sati iznad mjesečnog fonda sati, te da se dostavi dokumentacija iz koje je razvidno da je istom radniku evidentiran slobodan dan. Paralelnom usporedbom ovakve dokumentacije točno bi se utvrdile sve činjenice i radnici bi imali točne pokazatelje za taj period.

 

 

U Splitu, 18. listopada 2014.

Sindikalni povjerenik:

 

 

                                                                                                                                        Silvana Ganza