Podaci za jubilarnu nagradu

 

Dostava podataka za jubilarnu nagradu ...

  

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA- MEDICINSKIH TEHNIČARA

PODRUŽNICA SPLIT

 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT

n/p sanacijskog upravitelja

prim. doc. dr. sc. NIKOLA KOLJA POLJAK, dr. med.

SPINČIĆEVA 1
21 000 SPLIT

 

 

Predmet: Dostava podataka o radnicima koji ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu

 

Poštovani,

obraćam Vam se sa zamolbom da mi dostavite podatke o med.sestrama – tehničarima koji su ostvarili pravo na jubilarnu nagradu u 2013. i 2014. godini, a sve sukladno čl. 69. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

U privitku Vam dostavljam Očitovanje u svezi prava na jubilarnu nagradu koje je dao Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara- medicinskih tehničara, a i Općinski sud u Splitu u svojoj presudi.

Kako osnovica za obračun jubilarne nagrade za 2013. godinu iznosi 1.800,00 kuna neto, a isto tako i u 2014. godini osnovica je 1.800,00 kuna neto slijedom toga radnici će zatražiti isplatu razlike za navedene naknade.

 

U Splitu, 22. listopada 2014. godine

                                                                                     Sindikalni povjerenik

 

 

                                                                               Silvana Ganza,ms