Sastanak - iz Sabora RH

Sukladno prethodnom dogovoru, održan je sastanak u Saboru ...

 

Zagreb - Sukladno prethodnom dogovoru članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i predstavnika Hrvatske liječničke komore, danas je u Hrvatskome saboru održan zajednički sastanak članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, predstavnika svih komora u zdravstvu, Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, a bio je nazočan i ministar zdravlja Siniša Varga. Osnovni cilj sastanka bila je razmjena mišljenja, iskustva, sagledavanje stanja i produbljivanje suradnje između najvažnijih čimbenika zdravstvenog sustava u Hrvatskoj.

Predsjednik Odbora Željko Jovanović uvodno je naglasio kako su razgovori strukovnih udruga s Ministarstvom zdravlja, HZZO-om i saborskim Odborom za zdravstvo i socijalnu politiku vrlo korisni s obzirom na to da je zdravstveni sustav jedan od najsloženijih sustava u Hrvatskoj.
Ministar Varga se složio s navedenim te dodao kako unatoč mnogim problemima i otvorenim pitanjima u zdravstvu ima i mnogo prostora za poboljšanja, a prijedlozi i uloga strukovnih komora su u tom procesu vrlo važni.

U nastavku sastanka, u kratkim izlaganjima, probleme svojih strukovnih udruga i prijedloge za rješavanje pojedinih pitanja iznijeli su predstavnici osam strukovnih komora: predsjednik Hrvatske liječničke komore Hrvoje Minigo, glavna tajnica Hrvatske komore dentalne medicine Jasminka Polić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih biokemičara Goran Bulatović, glavna tajnica Hrvatske ljekarničke komore Katica Vugrinčić Tomičić, predsjednica Hrvatske komore zdravstvenih radnika Jasna Matić, voditelj strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva Bruno Cvetković, dopredsjednica Hrvatske komore zdravstvenih radnika Helena Medvedec, predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta Mirjana Grubišić, predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara Dragica Šimunec i dopredsjednica Hrvatske komore primalja Marija Račić.

Među osnovnim problemima koji su im zajednički predstavnici komora su istaknuli: što žurnije rješavanje problema u području priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj, uvažavanje mišljenja strukovnih udruga u postupku izrade zakonskih i podzakonskih akata u području zdravstva, preispitivanje nekih elemenata pravilnika o pripravničkom stažu i primjerenije vrednovanje obrazovanja i rada zdravstvenih djelatnika uz stvaranje uvjeta za njihov ostanak u Hrvatskoj.
U svojem osvrtu na izlaganja predstavnika komora ministar Varga je ponovio kako će Ministarstvo zdravlja podržati uključivanje strukovnih komora u proces donošenja zakonskih i podzakonskih akata te s njima intenzivnije surađivati.
Govoreći o sve većem broju odlazaka zdravstvenih radnika iz Hrvatske i problemu priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, Varga je rekao da je mobilnost radne snage u interesu Europske unije, ali je sigurnost pacijenata prioritet. Napomenuo je kako i tristotinjak medicinskih sestara u Hrvatskoj koje imaju završen magisterijski studij trebaju biti primjerenije plaćene. - Rješavanju problema priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj potrebno je pristupati pažljivo kako bi priliku za zapošljavanje imao samo kvalitetan i stručan kadar, dodao je na kraju ministar Varga.

Predsjednik Odbora Željko Jovanović zaključno je rekao da će Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku nastaviti pratiti realizaciju dogovora s današnjeg zajedničkog sastanka te najavio i aktivnosti Odbora koje tome mogu