Tumačenje kolektivnog ugovora

Upućen je dopis povjerenstvu za tumačenje kolektivnog ugovora za zdravstvo - ministarstvu zdravlja ...

 

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MED.SESTARA – MED.TEHNIČARA                                                                                                                                PODRUŽNICA KB SPLIT                                                                                                                                                            SPLIT,30. prosinca 2014.

                                                                                         POVJERENSTVU ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG

                                                                                     UGOVORA ZA ZDRAVSTVO-MINISTARSTVO ZDRAVLJA

                                                                                          KSAVER 200a – 10 000 ZAGREB

Poštovani,

U KBC Split je nakon Vaše 4.sjednice povjerenstva i donešenog zaključka 21. nastala takva zbrka i pomutnja i traži se od med.sestara da retrogradno odrade dan koji im je u razdoblju od 1.siječnja do 1.kolovoza 2014. isplaćen na ime naknade za blagdan. Pravo na naknadu za blagdan imaju svi zaposlenici po Zakonu o blagdanima..... U KBC Split se samo med.sestrama koje rade u turnusu a nakon noćnih 12 sati  su drugi dan slobodne po turnusnom rasporedu, ne plaća  naknada za blagdan . U Vašem zaključku piše:“ da nema pravo na naknadu plaće za blagdan kad mu blagdan pada u dan tjednog odmora,kao što ni ostali radnici nemaju pravo na naknadu plaće za blagdan koji pada u dane tjednog odmora.“ Med.sestre koje rade u turnusu a njih je najviše u KBC Split pa tako i u ostalim zdravstvenim ustanovama diljem Hrvatske, ovim načinom su dovedene u neravnopravni položaj u odnosu na ostale zaposlene i diskriminirane su. Sve sestre koje rade u turnusu nemaju dane tjednog odmora (subota i nedjelja=48 sati ), one nikad nemaju 48 sati slobodno nakon noćnog rada. Nemože se turnusnim sestrama svaki 4.-ti dan računati kao dan tjednog odmora jer ne traje 48 sati. One moraju odraditi  mjesečni fond (160, 168, 176 ili 184) a ostali koji rade smjenski ili jutarnji rad onoliko sati manje, koliko taj mjesec ima blagdana u dane tjedna.

Primjeri:

1.       Kolegice koje su radile  u turnusu   13.kolovoza i 6.listopada 2014.godine noćnu smjenu,  nisu za 15.kolovoza i 8.listopada dobile naknadu za blagdan i imale su manjak sati taj mjesec. Isto se događa i za mjesec prosinac koji ima dva blagdana u dane radnog tjedna, svi zaposlenici će dobiti naknade za blagdan a med.sestre koje rade u turnusu neće dobiti naknade za blagdan i bit će u manjku sa satima u prosincu. Očekujemo isti scenarij i za siječanj 2015. jer i on ima dva blagdana u radnom tjednu.

2.       Med.sestra koja radi u smjenskom radu (potreba je posla subotom i nedjeljom)  dobila je vikend 25.-og i  26.-og prosinca i nije dobila naknadu za blagdan nego je radila 27.-og i 28.og prosinca.

Nadam se da će Vam ovi primjeri pomoći da nam odgovorite da li se u KBC Split radi ispravna evidencija naknade za blagdan?  Smije li Poslodavac retrogradno tražiti da se odradi isplaćena naknada za blagdan?

S poštovanjem,

                                                                                                                Predsjednica podružnice

 

                                                                                                                 Silvana Ganza,ms